Реклама

Реклама чрез платено съдържание:

Тук можете да научите повече за възможността за реклама чрез платено съдържание . Описани са видовете платени публикации, техните характеристики и цени. Лесно можете да изпратите запитване за желания от Вас вид реклама, чрез формата за контакт на тази страница.

УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА ЧРЕЗ ПЛАТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

Публикуваните цени са с ДДС.
Публикуваните цени са валидни при запитване чрез формата за контакт по-долу.
За политическа и хазартна реклама утежнението е 100%.

ОСОБЕНОСТИ

Всички описани по-долу публикации остават в архива на сайта;
Всички описани по-долу публикации се индексират от Google;

Всички описани по-долу публикации (с изключение на „Платено представяне на обект за настаняване“, „Платено представяне на търговски обект“ и „Платеното отразяване на събитие“) .

„Платено представяне на обект за настаняване“ и „Платено представяне на търговски обект“ биват споделяни веднъж месечно във през месеците юни, юли и август;

„Платеното отразяване на събитие“ бива споделяно три пъти общо – веднъж при създаване на събитието, втори път малко преди неговото начало и трети път след протичане на събитието;

Платени рекламни елементи

КРАТКО РЕКЛАМНО СЪОБЩЕНИЕ
 • Съобщението влиза в категория „Платени публикации“;
 • Означава се като платена публикация;
 • Текстът се създава специално за рекламното съобщение;
 • Нужна е минимум 1 снимка, максимум 4;
 • Текстът е с максимален обем от 1100 символа;
 • Текстът е с уникално съдържание и защита от копиране;
 • Текстът е оптимизиран по ключови думи;
 • Текстът е оптимизиран за търсачките;
 • Възможност за добавяне на връзка с препратка към продукт/услуга;
 • Подходящо за кратко, но ефективно представяне на продукт или промоция на достъпна цена;
 • Цена: 85 лв.
РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ/ПРЕДСТАВЯНЕ
 • Статията влиза в категория „Платени публикации“;
 • Означава се като платена публикация;
 • Нужна е минимум 1 снимка, максимум 10;
 • Текстът е с минимален обем от 2200 символа;
 • Текстът е с уникално съдържание и защита от копиране;
 • Текстът е оптимизиран по ключови думи;
 • Текстът е оптимизиран за търсачките;
 • Възможност за добавяне на бутон с препратка към продукт/услуга;
 • Подходящо за по-задълбочено представяне и анализ на Вашия бизнес, продукт или услуга;
 • Цена: 150 лв.
РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА LINK BUILDING
 • Статията влиза в категория „Платени публикации“;
 • Означава се като платена публикация;
 • Нужна е минимум 1 снимка, максимум 10;
 • Текстът е осигурен от Вас;
 • Текстът е оптимизиран от Вас по ключова дума;
 • Ключовата дума се посочва от Вас;
 • Възможност за добавяне на бутон с препратка към продукт/услуга;
 • Подходящо за link building;
 • Цена: 100 лв.
ИНТЕРВЮ
 • Интервюто се прави от журналист, дистанционно.
 • Интервюто влиза в категория „Новини“;
 • Означава се, като платена публикация;
 • Нужна е минимум 1 снимка, максимум 3;
 • Текст с минимален обем от 2200 символа и максимален от 8000;
 • Текст с уникално съдържание и защита от копиране;
 • Интервюто се включва в карето с последни новини на началната страница
 • Цена: 220 лв.
АНКЕТА
 • Анкетата влиза в категория Анкети;
 • Текстът към анкетата е с максимален обем от 1600 символа;
 • Публикува се текст с резултати от анкетата, който също е с максимален обем от 1600 символа;
 • Текст с уникално съдържание и защита от копиране;
 • Възможност за добавяне на отговори от посетителите;
 • Възможност за посочване на повече от един отговор от посетителите;
 • Цена: 65 лв.


Платени рекламни

ПЛАТЕНО ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЕ
 • Събитието влиза в нашия календар;
 • Означава се, като платена публикация;
 • Галерия към събитието с максимален брой снимки – 12;
 • За събитието се написват два текста – преди и след него;
 • Текстът към събитието е с максимален обем от 2200 символа;
 • Текстът е с уникално съдържание и защита от копиране;
 • Текстът към събитието е оптимизиран по ключови думи;
 • Текстът към събитието е оптимизиран за търсачките;
 • Цена: 200 лв.
ПЛАТЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
 • Представянето влиза в категория „Общество”;
 • Информацията (снимки и текст) се създава специално за представянето на обекта;
 • Обектът се заснема и се прави галерия с до 9 бр. снимки;
 • Създава се описание/ревю с уникално съдържание и защита от копиране;
 • Описанието включва данни за контакт;
 • Описанието е с минимален обем от 1600 символа;
 • Описанието е оптимизирано за търсачките и по ключови думи;
 • Включване на обекта в раздел „Обществени услуги в Царево и региона“ на началната страница;
 • Предоставяне на стикер с код за бърз достъп до страницата на обекта, който може да бъде залепен на витрина;
 • Цена: 120 лв.
ТАРИФА ЗА ИМПРЕСИИ И КЛИКОВЕ

Цена за 1000 импресии (CPM): 8 лв. без ДДС за всички рекламни площадки
Цена за клик: 0.35 лв. без ДДС за всички рекламни площадки

С настоящето обявяваме наличието на следните сключени договори за политическа реклама за кампания Парламентарни Избори 2022:
Договор № 1

За допълнителни въпроси и контакти : mediasilnabulgaria@gmail.com