Знаете ли какво става с неизползвания платен годишен отпуск?

До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко 4 месеца зачетен трудов стаж според Кодекс на труда (чл. 155 от КТ).

Платения годишен отпуск не може да се отлага. Работодателят е длъжен да разреши на работника или служителя, да използва платената отпуска до края на съответната календарната година, за която се отнася (чл. 173, ал. 5 от КТ), освен ако не е отложено ползването му (чл. 176 от КТ).

Съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ ползването на платен годишен отпуск, може да се отложи за следващата календарна година от:

1) Работодателя – поради важни производствени причини при условия и реда на чл. 173, ал.5 от КТ

2) Работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск – за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за неплатен отпуск и т.н или когато работника или служителя отправя писмено искане до работодателя, за разрешение на отлагане ползването на платен годишен отпуск, за следващата календарна година, посочвайки съответната причина.

Ако работника или служителя ползва друг вид законоустановен отпуск, не е необходимо писменно искане до работодателя, за отлагане на ползването на платен годишен отпуск за следващата календарна година.

Когато платения годишен отпуск или част от него, не е използван до края на съответната календарната година, за която се отнася, той се отлага до 6 месеца най-късно на следващата календарна година, за която се полага (чл. 176, ал. 2 от КТ), ако работодателя разреши, ако не работника или служителя има право сам да определи времето на ползването му, уведомявайки за това най-малко 14 дни предварително, писмено работодателя.

Ако платения годишен отпуск или част от него не е използван след 2 години, независимо от причините за това, правото му за ползване се погасява по давност, освен ако трудовите правоотношения не са прекратени, тогава работника или служителя има право на парично обещетение по чл. 224 от КТ, за неизползвания платен годишен отпуск.

Ако платения годишен отпуск или част от него е отложен поради чл. 176, ал. 1, правото му на ползване се погасява по давност, след изтичане на 2 години, от края на годината, в която е отпаднала причината за отлагането му.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!