Вдигат пенсиите повече от очакваното по ново “швейцарско правило”

Пенсиите ще бъдат увеличени с повече от очакваното догодина. 

Причината е, че ще се използва ново “швейцарско правило”. 

От 1 юли 2023 г. пенсиите ще бъдат вдигнати със 100% от по-високото – ръста на средния осигурителен доход за настоящата година или средногодишната инфлация. Това решиха депутатите от бюджетната комисия към парламента, като приеха на второ четене проекта за удължаване на бюджета, пише “Труд”

Преди окончателно да влязат в сила текстовете трябва да бъдат гласувани и в пленарната зала на парламента.

В резултат на промяната пенсиите трябва да бъдат вдигнати с 12,7% от 1 юли 2023 г. Това ще изисква допълнителни разходи в размер на 54,7 млн. лв. Новата формула за увеличение на пенсиите представлява модифициран вариант на използваното досега „швейцарско правило“. Според него всяка година от 1 юли пенсиите трябва да се вдигат с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход и с 50 на сто от инфлацията.

По тази формула пенсиите трябваше да бъдат увеличени с 12% през следващата година. При използването на тези формула старите пенсии изоставаха значително от новите. И хората, които имат същия трудов стаж и индивидуален коефициент за осигурителен доход, но са пенсионирани преди години, получаваха по-ниски пенсии от новите пенсионери.

Причината за това е, че в годините преди пандемията доходите на хората нарастваха значително по-бързо от инфлацията. В резултат „швейцарското правило“ водеше до изоставане на старите пенсии от новите. Затова от 1 октомври беше направено преизчисление, за да бъдат увеличени старите пенсии.

Дали за хората на минимална пенсия ще има увеличение на сумите от 1 юли 2023 г., вероятно ще трябва да решава следващият редовен кабинет или следващият парламент, ако скоро има избори. Причината за това е, че засега остава в сила досегашният размер на минималната пенсия – 467 лв.

Ако този размер не бъде променен, хората с минимална пенсия може да не получат увеличение от 1 юли следващата година. Причината за това е, че действителните пенсии, които трябва да получават много хора, са под минималната пенсия, но те взимат минималната сума от 467 лв.

Ако от 1 юли действителните им пенсии бъдат увеличени с 12,7%, те пак може да останат под прага от 467 лв. и реално за тях няма да има промяна.

Какво предстои

Всяка година повишението ще бъде по-голямо

Според предварителните прогнози на НОИ, при досегашното „швейцарско правило“ пенсиите би трябвало да бъдат увеличени с 12% от 1 юли 2023 г., с 8,6% през 2024 г. и с 6,2% през 2025 г. Според прогнози на Министерството на финансите ръстът на средния осигурителен доход ще бъде 11,3% през 2022 г.,10,8% през 2023 г. и 9,2% през 2024 г., а средногодишната инфлация – 12,7% през 2022 г., 6,4% за 2023 г. и 3,2% за 2024 г.

В резултат увеличението на пенсиите по новата формула се очаква да бъде с 12,7% през 2023 г. (с размера на инфлацията за 2022 г.), с 10,8% през 2024 г. (с ръста на осигурителния доход за 2023 г.) и с 9,2% през 2025 г. (с ръста на осигурителния доход за 2024 г.).

Промяната ще доведе до допълнителни разходи на бюджета в размер на 54,7 млн. лв. през следващата година, 339,3 млн. лв. през 2024 г. и 925,4 млн. лв. през 2025 г.

Труд