Важно! Въвеждат нови правила за получаване на ТЕЛК – ето какво се променя

Променят условията за изчисляване на временната трудова нетрудоспособност. Същественото в тази промяна е отчитане на всяко увреждане, не само на водещото. Процентите нетрудоспособност вече ще се събират.

“Предвижда се възможността освидетелстваните или неосвидетелствани граждани да имат право да заявяват преосвидетелстване извън случаите по чл.56, ал. 1 от Правилника за устройство и организация на работата на органите за медицинска експертиза и регионалните картотеки”.

Това заяви пред журналисти здравният министър Асен Меджидиев след днешното заседание на Министерския съвет.


“Не се предвижда срок за това преосвидетелстване, защото има риск от допълнително забавяне на експертизата от ТЕЛК комисиите”, уточни министърът.


“Не е обсъждано повишаване на таксата за медицински прегледи”, каза в отговор на въпрос министър Меджидиев.


“Предстоят допълнителни решения на МЗ, за които са ангажирали и „Информационно обслужване””, каза той. 

Ще има промяна и в ТЕЛК комисиите – много повече експерти ще могат да оценяват и да правят експертиза, да бъдат поставени крайни срокове за експертиза. Сред промените е и възможността родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да ползват болничен, когато детето е върнато от учебно заведение заради карантина.


Има промяна и за хората с психични увреждания в категорията, за която е нужен придружител, уточни служебният здравен министър.


За Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип здравните власти очакват през 2026 година да има обхват 35%.