От телевизора…

Лора: Защо направиха песен точно за Лена?


Асен: защото е най- силната жена в екипа.


Лора: А, защо не за вас?


Асен: Казах ви, тя е най-силната жена в екипа.