Евробарометър: Българите са последни в ЕС по подкрепа за санкции срещу Русия и помощта за Украйна / ГРАФИКИ

България е на последно място в Европейския съюз по подкрепа за налагането на икономически санкции на руското правителство, предприятия и физически лица заради войната в Украйна, показват данни от проучване на Евробарометър, публикувано днес.

Докато средно в ЕС 74% от анкетираните подкрепят налагането на санкциите, в България одобрение изразяват 47 на сто, най-ниският процент в блока след Словакия (49%) и Кипър (53%). Прави впечатление, че в България е най-висок процентът на далите отговор “Не знам” – 12 на сто. Четиресет и един процента са против санкциите.

ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?<br /><br />Налагане на икономически санкции на руското правителство, предприятия и физически лица.”/><figcaption> ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?Налагане на икономически санкции на руското правителство, предприятия и физически лица. </figcaption></figure><p></p><p>Българите са на последните места по одобрение и за други мерки в подкрепа на Украйна.</p><p><strong>Предоставянето на хуманитарна помощ</strong> на засегнатите от войната одобряват 81%, като след България е единствено Румъния (71%). Средно в ЕС одобрението възлиза на 91%.<br></p><figure class=ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?<br /><br />Предоставяне на хуманитарна помощ на засегнатите от войната.”/><figcaption> ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?Предоставяне на хуманитарна помощ на засегнатите от войната. </figcaption></figure><p>Осемдесет и осем процента в Европейския съюз (73% в България) подкрепят <strong>приема в съюза на хора, бягащи от войната</strong>.
 И по този показател България е на едно от последните места, като 
по-ниска е подкрепата само в Чехия и Румъния (и двете по 72%). Отново в 
България е най-висок делът на далите отговор “Не знам” – 8 на сто.<br></p><figure class=ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?<br /><br />Прием в ЕС на хора, бягащи от войната.”/><figcaption> ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?Прием в ЕС на хора, бягащи от войната. </figcaption></figure><p>Докато средно за ЕС 77% одобряват <strong>предоставянето на финансова подкрепа на Украйна</strong>, в България едва 55% са за такава помощ, следвана единствено от Словакия (53%).<br></p><figure class=ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?<br /><br />Предоставяне на финансова подкрепа на Украйна.”/><figcaption> ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?Предоставяне на финансова подкрепа на Украйна. </figcaption></figure><p>Европейците подкрепят в голяма степен <strong>забраната руски държавни медии да излъчват в ЕС</strong> (67%), но повечето българи не са съгласни с тази мярка – 39% я одобряват (на последно място в ЕС), 45% са против нея.<br></p><figure class=ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?<br /><br />Забраната руски държавни медии да излъчват в ЕС.<br />“/><figcaption> ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?Забраната руски държавни медии да излъчват в ЕС. </figcaption></figure><p>В ЕС 65% от анкетираните одобряват <strong>финансирането от страна на съюза на купуването и доставката на военно оборудване</strong>
 за Украйна, но България отново е последна сред държавите членки по 
подкрепа за този въпрос – 33 на сто са “за”, а 57 на сто – “против”.<br></p><figure class=ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?<br /><br />Финансиране от страна на съюза на купуването и доставката на военно оборудване за Украйна.”/><figcaption> ЕС предприе серия от действия в отговор на руската инвазия в Украйна. В каква степен сте съгласни или не със следните действия?Финансиране от страна на съюза на купуването и доставката на военно оборудване за Украйна. </figcaption></figure><p>Голяма част от гражданите на ЕС (84 %) са съгласни, че <strong>ЕС следва да намали зависимостта си от руски източници на енергия възможно най-бързо</strong>,
 но България е предпоследна по процент на мислещите по този начин (65 на
 сто), следвана единствено от Словакия (55%). Дванадесет процента от 
българите не знаят дали това трябва да стане – най-висок процент в ЕС, 
предпочели този отговор.<br></p><figure class=В каква степен сте съгласни или не със следното твърдение: ЕС трябва да намали зависимостта си от руски източници на енергия възможно най-бързо?
В каква степен сте съгласни или не със следното твърдение: ЕС трябва да намали зависимостта си от руски източници на енергия възможно най-бързо?

Като цяло отговорът на Европейския съюз на руското нахлуване в Украйна удовлетворява по-голямата част от европейските граждани (56%). Доволни от отговора на ЕС са 48% от българите.

Удовлетворението от отговора на националното правителство е почти толкова високо, като 55% средно в ЕС казват, че са доволни (34% в България). Четирима от десет в ЕС са недоволни (58% в България).

В България, Словакия и Гърция е най-ниският процент на доволните от отговора на съответните правителства (по 34% първите две и 33% – последната).

В България проучването е проведено от Kantar TNS BBSS сред 1033 души в периода 12 януари – 1 февруари 2023 г.

Дневник