Идва ли краят на Роза Дамасцена? Има опасност ЕК да обяви маслото й за токсично

Действително съществува опасност Европейската комисия да класифицира емблематичното за България розово масло като токсично вещество.

В момента Европейската комисия (ЕК) преразглежда Регламент CLP – европейското законодателство, засягащо класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. На 19 декември 2022 г. ЕК внасе законодателно предложение за промени на Регламент CLP, свързани със Зелената сделка. Промените засягат “класификацията, етикетирането и опаковането на вещества, считани за химически и представляващи заплаха за здравето и безопасността на околната среда”.

Идеята е да бъдат добавени определения, както научни и технически критерии, които дават възможност вещества и смеси, които имат свойства да нарушават функциите на ендокринната система да бъдат отнасяни към установени класове на опасност. Общото название за такива вещества ще бъде – ED. 

За въпросните опасни вещества и смеси ще се създаде следната класификация:

1. PBT – устойчиви, биоакумулиращи и токсични веществен и смеси;

2. vPvB – много устойчиви и много биоакумулиращи;

3. PMT – устойчиви, мобилни и токсични;

4. vPvM – много устойчиви и много мобилни.

Ако промените в регламента се приемат, ще се разшири обхватът на вече съществуващите разпоредби за класифициране на някои класове на опасност. Идеята на ЕК на етикета на даден продукт, съдържащ съставки, нарушаващи функциите на ендокринната система, да пише изрично, че е категоризиран от ЕК в съоветния клас за опасност.

Очаква се етеричните масла, сред които попада и емблематичното за България розово масло, да бъдат класифицирани като смеси (в розовото масло има около 300 различни вещества). Това поставя под заплаха не само розовата индустрия, но и производството на лавандула, което в България е десетки пъти по-развито.

Проблемът е, че има възможност етеричните масла да бъдат определени като опасни продукти, защото съдържат съставки, които има вероятност да окажат негативно въздействие върху човешкото здраве.

Етеричните масла са всъщност летливи вещества. Лавандулата и розовото масло всепризнато действат на хормоните и редовно биват препоръчвани като добавки, спомагащи за хормонален баланс. От това следва, че и лавандулата, и розовото масло влияят на ендокринната система. Дали това е “нарушаване на ендокринната система”, от което ще е нужно да бъде класифицирано като опасен продукт – все още не е ясно.

През септември ЕК ще публикува още едно предложение за промени в регламента, съобщи пред OFFNews евродепутатът Андрей Новаков. По думите му регламентът все още може да бъде отхвърлен.

Оф нюз