Скот Ритър: България, вие сте колониален поданик на САЩ / ВИДЕО

Към България, ние, САЩ, се отнасяме като към по-малък брат. Протегнахме ръка за помощ. Казахме: “Елате при нас!”, но не забравяйте, че не сме казали: “Елате и бъдете равни с нас!”.

Надявам се българите да разбират това – вие не сте равни с американците, не сте. Вие сте по-низши, вие сте в нужда, не може да съществувате без нас.

Така в интервю за Мартин Карбовски бившият офицер от разузнаването на американската морска пехота Скот Ритър описа чувството за богоизбраност на американците и тяхната политическа мотивация.

Според Ритър България е колониален поданик на САЩ. Отношения като господар към роб. 

Анализаторът е на мнение, че в момента няма начин Русия да съжителства мирно с Украйна, както няма начин НАТО да съжителства мирно с Русия, докато Украйна се възприема като прокси на НАТО за военно въвличане на Русия.

“Така че няма език на мира. Следователно няма шанс за мир. И този конфликт, ако нещата не се променят, може да бъде разрешен само с война.”

Източник: youtube.com